09/12/2020

Drie enthousiaste vrouwen startten een jaar geleden met Stichting GoClean De Liemers. Zij zijn begonnen met het opruimen van zwerfafval, en er diende nog meer gebeuren: uitzoeken hoe vervuild Duiven/De Liemers is.

Het bleek dat alleen opruimen niet werkt. Elke week vinden de opruimers opnieuw weer afval op de pas opgeruimde plaatsen. Dit betekende dat er meer bewustwording diende te komen. Om deze reden zijn deze dames o.a. gestart met voorlichtingslessen voor alle basisscholen op de Zwerfafval Experience in Duiven.
Op het Candea College is gestart met het geven van gastlessen enHAVO 2 Technasium heeft onderzoek gedaan naar zwerfafval op verschillende plekken in de gemeente. Hierover hebben zij een rapport geschreven.

Het doel van GoClean is om de blikjes en flesjes in de natuur met 90% te verminderen, en het maatschappelijke bewustzijn mag/moet omhoog.  

Lionsclub Duiven ondersteunt dit initiatief door het houden van een schoonwandel-dag op 12 december 2020, in samenwerking met GoClean De Liemers.

Hoe werkt het?

GoClean is gestart met een werkmethode die zij ‘Schoonwandelen’ noemen. Schoonwandelen betekent dat tijdens het opruimen van zwerfafval er van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt in een registratie App. In deze App wordt de foto voorzien van coördinaten en type specifieke tags (registratielabels). Deze data kunnen worden uitgelezen en geanalyseerd in het door GoClean ontwikkelde ‘Zwerfafvalkompas’.

Tijdens het schoonwandelen maken we gebruik van de “Wimmerring” (duo-zakhouder) waarbij het zwerfafval gescheiden wordt ingezameld in een PMD-stroom en restafval. Ook zwerfafval vertegenwoordigt een waarde en krijgt zo een 2e leven.